:F7 & F8 پروژه فرشته و الهیه

پروژه فرشته و الهیه : در تاریخ 15/03/1399 تعاونی توسعه و عمران سپاشهر انصار اقدام به خرید 2 قطعه زمین از شهرداری منطقه 22 مشارکت با آ.اس.پ واقع در مروارید شهر کرد رزومه تعاونی : پروژه ایران ( نبش بلوار کوهک ) پروژه دیپلمات ( میدان ساحل ) پروژه سفیر ( مروارید شهر) پروژه کامرانیه ( مروارید شهر ) رئیس هیات مدیره آقای عتباطی میباشد که قبلادر سمت مدیرعامل تعاونی شهید همت بود مبلغ زمین و تراکم متری 000/200/2 و بابت گود برداری و اسکلت موجود در پروژه متری 000/400/1 از اعضا گرفته شد که مبلغ کل 000/000/500 میلیون برای سهم 6 دانگ میباشد جدول اقساط : مبلغ تومان تاریخ 01/03/1400 01/06/1400 01/09/1400 01/12/1400 مبلغ قرار داد ساخت به صورت علی الحساب متری 000/000/4 میلیون تومان میباشد زمان تحویل پایان 1402 میباشد اقساط ساخت هر 3 ماه یکبارمبلغ ............ دریافت میشود

موقعیت پروژه : بلوار اصلی مروارید شهر
متراژ: از 120 تا 135 متر
توسعه توسط: تعاونی سپاشهر
تعداد طبقات : 25 طبقه