پروژه پدافند ارتش

پروژه پدافند ارتش : تعاونی مسکن پدافند هوایی ارتش در پهنه سی شهرک امام رضا (شهرک چیتگر) 2 برج در دست ساخت دارد که دقیقا بر بلوار پژوهش قرار گرفته اند و از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند . بلوک اچ در مرحله اسکلت است که طبقات منفی انجام شده و دومین طبقات مثبت نیز اجرا شده است و ساخت اسکلت بقیه طبقات نیز که به صورت سازه فلزی پیچ و مهره می باشد، در حال ساخت است . برج 40 طبقه سی نیز گودبرداری شده است و ساخت آن توسط پیمانکار سازنده به پس از اتمام برج 30 طبقه اچ موکول شده برج های پدافند دارای سیستم لرزه گیر میباشند موعد تحویل این پروژه سال 95 بود که با توجه به مسایلی که برای این پروژه پیش آمد و زمان نزدیک به 2 سال فعالیت برج های پدافند هوایی متوقف شده بود ، هم اکنون با راهکاری که هیئت مدیره برای سرانجام کار اندیشیده اند و ساخت بلوک 30 طبقه را به مشارکت گذاشته اند. (پیمانکار: شرکت آرین سازه رابین است که رزومه کاری مثبتی در منطقه داشته و ساخت برج هایی همچون تجاری اداری یاس3 و برج اداری مسکونی افرا را در کارنامه خود دارد.) فعالیت پروژه مجددا از نیمه دوم 97 شروع شد، موعد تحویل برج های پدافند هوایی در پهنه سی شهرک چیتگر ، سال 1400 اعلام شده است. البته برج 30 طبقه متعلق به اعضای تعاونی بوده و برج 40 طبقه از آن سازنده است که متعهد گشته است ابتدا برج 30 طبقه را برای اعضای تعاونی ساخته و تحویل دهد و همزمان نسبت به شروع ساخت برج 40 طبقه اقدام نماید در هنگام شروع کار قرار بر این اساس بود که با دریافت واریزی از اعضا ساخت را انجام دهند اما به علت کم بودن توان اعضا در پرداخت واریزی ها بنا بر این اساس گردید که با مشارکت پیمانکار از واریزی های اعضا کم شود.پس از اجرای این طرح سهم هر فرد در پروژه نصف گردید و هر یک از سهام داران صاحب یک نصف واحد میشوند که حدودا به هر عضو 50 الی 60 متر- متوسط 55 متر- سهام مسکونی و 1 متر تجاری تعلق می گیرد و بر اساس مصوبه آخرین مجمع عمومی تعاونی ، واریزی هر عضو هم اکنون می بایست 000/000/46 میلیون تومان باشد تعداد کل واحدهای برج پدافند ۱۰۰۰ واحد می باشد که مشارکت به صورت ۶۰درصد سازنده و ۴۰درصد تعاونی مسکن پدافند هوایی انجام گرفته است اعضای تعاونی مسکن 800 نفر میباشند لذا متراژ اعضا به 55 متر تقلیل یافته است قیمت امتیاز : ..... واریز به روز : ......

موقعیت پروژه : بلوار اصلی مروارید شهر
متراژ: از 120 تا 135 متر
توسعه توسط: تعاونی سپاشهر
تعداد طبقات : 25 طبقه